Introducties

Wil je op de hoogte gehouden worden over de introducties en open dagen? Meld je aan voor geïnteresseerdenlijst bij vicepraeses@biton.nl. Wil je je  inschrijven? Ga naar ons inschrijfformulier!

Waarom een introductie?

Om lid te kunnen worden bij Biton moet je eerst een introductie doorlopen. Deze introductie is bedoeld om in een korte tijd kennis te maken met de hele vereniging in al haar aspecten. Wij vinden het belangrijk dat, voordat iemand officiëel lid wordt, hij of zij de vereniging ook daadwerkelijk kent en dat iedereen is voorgesteld aan de mogelijkheden die de vereniging kent. De introductie is absoluut geen ontgroening. Het is weliswaar een van de twee verplichtingen die lidmaatschap voor onze vereniging kent (dat en contributie betalen), maar de gehele introductie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en het doel is integreren. De activiteiten zijn dan ook verbindende activiteiten waarmee je snel mensen leert kennen en waar je de verenigingsstructuur snel door leert kennen. Naast een introductie is ook studeren belangrijk en een dagje missen omdat je college moet volgen is geen enkel probleem. Studie gaat voor! Al met al is de gehele introductieperiode een goede afspiegeling van je lidmaatschap van Biton: een gezellige tijd waarin je vrienden maakt en jezelf kunt zijn.

Een kijkje nemen bij Biton

Voordat je de keuze maakt om lid te worden, is het aan te raden eerst eens een kijkje bij Biton te nemen. Biton organiseert door het jaar heen verschillende open avonden en open dagen waarop je van harte welkom bent. Ook kan je, als je geïnteresseerd bent prima een keer aanbellen op een reguliere avond.

Voor aankomende eerstejaars is de UIT (Utrechtse Introductie Tijd) de gelegenheid bij uitstek om alle verenigingen eens te bekijken en een weloverwogen keuze voor een vereniging te maken. Ook Biton laat zich dan 5 dagen van haar beste kant zien. In 2020 is de UIT van 10 tot en met 12 augustus. We zijn gedurende de hele UIT open en bieden elke dag een gevarieerd programma aan, met ’s avonds een vet feest. Tevens kunnen UITgroepjes een rondleiding krijgen door het pand om meer te horen over de vereniging, haar geschiedenis en natuurlijk haar pand. Tijdens de UIT kan je je tevens inschrijven voor de eerste twee introducties.

Daarnaast hebben we nog een derde introductie, welke voorafgegaan wordt door de Open Maand in januari. In deze periode hebben we een grote hoeveelheid Open Avonden en feesten. Kijk tegen die tijd op de site voor meer informatie en kom vooral langs!

Wie mogen er allemaal lid worden bij Biton?

In essentie is Biton een studentengezelligheidsvereniging. Het grootste deel van onze leden zijn dan ook studenten aan een hogeschool of universiteit. Dit is echter geen voorwaarde om lid te mogen worden. Iedereen die graag lid wil worden is welkom bij Biton!

Inschrijven voor een introductie

Er zijn zoals genoemd, 3 introductieperiodes door het jaar heen:

  • De eerste introductie is van 23 augustus t/m  3 september. Door corona is het nog onzeker of deze online moet plaatsvinden, maar deze zal hoe dan ook door gaan.
  • De tweede introductie is van 30 september t/m 15 oktober. Ook hier geldt dat het nog onzeker is of deze digitaal gaat plaatsvinden.
  • De derde introductie is van 10 februari t/m 25 februari. Wederom is het voor deze onzeker of het digitaal gaat plaatsvinden. Als dat het geval is zal het programma ingekort worden. Tzt komt hier een update over.

Om mee te kunnen doen met een introductie, moet je je van tevoren inschrijven. Voor elke introductie is een beperkt aantal plaatsen (meestal rond de 40 maar tijdens corona mogelijk minder) dus het is zaak er op tijd bij te zijn. Inschrijven voor de 1e of 2e introductie kan door contact op te nemen met het bestuur, via de mail of bijvoorbeeld als je een keer op de vereniging bent. De beste gelegenheid hiervoor is echter tijdens de UIT. Inschrijven voor de 3e introductie kan vanaf de open avond in November en tijdens de Open Maand in januari. Als je je wilt inschrijven, dien je 40 euro als aanbetaling en drie pasfoto’s meenemen. De 1e en 2e introducties zijn al voorbij maar de inschrijvingen voor de 3e introductieweek zijn geopend!

Wat doe je zoal tijdens een introductie?

Door corona zal dit nu anders in zijn werk gaan dan normaal. De introductie zal (grotendeels) online plaatsvinden, afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment. Uiteraard zullen we wel ontzettend ons best doen om verdere integratie met de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen en zijn jullie na de introductie natuurlijk welkom bij alle activiteiten van de vereniging.

Het doel van de introducties op Biton is al uitgelegd, zo snel mogelijk de vereniging en haar leden leren kennen. De introducties zijn dan ook zo ingericht dat hier alle mogelijkheid voor is. Door corona loopt het nu iets anders dan onderstaand. We organiseren de introductie zo veel mogelijk als we dat normaal doen, maar nemen natuurlijk de richtlijnen van de RIVM, gemeente en GGD in acht.

Het integreren begint op de eerste dag, als je wordt ingedeeld in een mentorgroepje, deze groepjes bestaan uit vier tot zes eerstejaars en drie mentoren. Deze mentoren zijn ouderejaars en zullen bijna alle activiteiten met jullie meedoen. Tijdens de introductie eet je drie keer met je mentorgroepje en je mentoren vertellen je dan van alles dat je moet weten over Biton.

Normaal vertrekt iedereen kort na aanvang van de introductie naar Amerongen waar we in het bos vrijwilligerswerk doen voor Staatsbosbeheer. Er wordt voor dit jaar ivm het coronavirus nog uitgezocht wat mogelijk is dit jaar. Dit wordt gedaan met de een hele hoop ouderejaars en iedereen werkt mee, zelfs het bestuur! Het werken zelf is erg leuk en dat willen we graag zo houden. Er zijn dan ook veel pauzes, goede lunch en gezelligheid. Tijdens dit kamp zijn er ’s avonds ontspannen activiteiten.

Na het werkkamp begint de eerste binnenweek. Hier wordt je voorgesteld aan de commissies van Biton, en haar clubs en disputen. Tevens zijn er activiteiten die je kennis laten maken met de stad en natuurlijk ontspannen activiteiten om elkaar te leren kennen. Het programma duurt doorgaans tot 11 uur ’s avonds, waarna de bar natuurlijk gewoon openblijft.

Na de eerste binnenweek volgt er een tweede kamp, hiervoor reizen we meestal af naar Brabant. Ook dit kamp staat nog in de steigers voor dit jaar, maar we zoeken hiervoor een oplossing. Dit kamp noemen we normaal ook wel gezelligheidskamp en dit staat volledig in het teken van, je raad het al, gezelligheid. Geheel in trant met het karakter van Biton hoef je gedurende dit weekend helemaal niets te doen behalve dat waar je zin in hebt. Er worden wel activiteiten georganiseerd maar deze zijn facultatief. ’s Avonds zijn er dingen als een Bier-estafette en elke avond een disco. Met dit kamp gaan veel ouderejaars mee aangezien het door iedereen als een zeer leuk weekend wordt ervaren.

Na dit kamp volgt de tweede binnenweek, waarin je kennismaakt met de laatste restjes Biton waarna het belangrijkste weekend begint. De installatie vindt immers aan het einde van deze week plaats, afgesloten met een fantastisch feest, Amicitia genoemd.

Nu klinkt het natuurlijk allemaal fantastisch, zo’n introductie, maar wat nou als je een tentamen hebt, net toevallig dan? Met een goede reden is er natuurlijk wel een uitzondering te maken. Als je twijfelt, vraag het na!

Wat mag dat allemaal kosten?

Een introductie kost ongeveer 100 euro, waarvan je 40 euro als aanbetaling betaalt bij je inschrijving. De kosten zijn dit jaar echter nog erg onzeker door de veranderingen omtrent het coronavirus, maar daarvan zullen we jullie goed op de hoogte houden. De rest van het geld betaal je op de eerste dag van je introductie. Bij dit bedrag zijn inbegrepen alle activiteiten, alle kampen en alle maaltijden die je op Biton of op kamp eet. Soms eet je bij een lid thuis en dan betaal je aan hem of haar de kosten voor de maaltijd. Mocht je na het inschrijven besluiten de introductie toch niet te willen volgen, dan kun je de 40 euro aanbetaling niet terugkrijgen. Wel kan het bestuur besluiten dat het geld doorgeschoven mag worden naar de volgende introductieperiode zodat je dan lid kan worden. Als je lid wordt, betaal je ongeveer 100 euro per jaar aan contributie. Introducties die (deels) online plaatsvinden zijn significant goedkoper, maar de exacte prijs is nog niet bekend.

Een introductie lopen… Maar mijn studie dan?

De 1e introductie valt volledig in de vakantie. De faculteitsintroductie begint bij bijna alle studies de maandag erna. Je kunt je introductie bij Biton dus afronden en vervolgens uitgerust aan je nieuwe studie beginnen. Mochten er toch faculteitsintroducties en introductieonderdelen van Biton samenvallen, dan gaat in bijna alle gevallen je studie voor en kun je vrij krijgen voor onderdelen van de introductie van Biton. Omdat je tijdens de 1e introductie vakantie hebt, kun je zo lang op Biton blijven als je zelf wilt en je helemaal op Biton en al die nieuwe mensen richten. Hierdoor is de 1e introductie vaak het populairst bij de leden. We raden je dan ook sterk aan om je voor deze introductie in te schrijven, tenminste, als je in deze periode nog geen werk of andere bezigheden gepland hebt!

Mocht je tijdens de 1e introductieperiode niet kunnen, dan kun je je inschrijven voor de 2e introductieperiode. Deze valt tijdens het collegejaar, maar de activiteiten beginnen doordeweeks pas vanaf 17:30 uur. Je aanwezigheid is verplicht tot 23:00, daarna mag je naar huis om de volgende dag uitgerust naar college te kunnen. De ervaring leert echter dat de meeste mensen geregeld toch nog wat langer blijven hangen. Er zijn een paar vrije dagen ingepland om je de gelegenheid te geven ‘s avonds eens wat anders te zien dan de gezellige bar van Biton en wat aan je studie te werken.

Voor de 3e introductieperiode geldt hetzelfde principe als voor de 2e: de activiteiten beginnen rond 17:30 en om 23:00 zijn ze afgelopen en mag je naar huis. Omdat deze periode maar twee weken duurt, zijn er minder vrije dagen zodat het totaal aantal dagen ongeveer hetzelfde is als tijdens de 2e introductie.

Ik ben wel geïnteresseerd, maar ik kan niet tijdens de 1e of 2e introductie!

Mocht je niet kunnen tijdens de eerste of tweede introductie, of wanneer je eerst even wilt kijken hoe het gaat met je studie voordat je je in het verenigingsleven stort, dan kun je lid worden tijdens de 3e introductie. Ook kun je eerst nog eens op een open avond of open dag komen kijken. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wanneer er open dagen of avonden zijn of vanaf wanneer je je kunt inschrijven voor de 3e introductie, dan kun je je opgeven voor de geïnteresseerdenlijst. Hiervoor kun je mailen naar de vice-praeses. De mensen op deze lijst worden via e-mail uitgenodigd voor de open avonden en open dagen.